สั่งซื้อพร้อมขนส่งนำเข้าสินค้า (PRE-ORDER)

ประเภท/เรท

ทางรถ (5-7 วัน)

ทางเรือ(10-15 วัน)

กิโล

คิว

กิโล

คิว

ทั่วไป

40

7000

25

4500

มอก./อย.

55

8000

40

6000

พิเศษ

100

12000

80

9000

มากกว่า 200kg ติดต่อแอดมิน

 

ฝากส่งนำเข้าสินค้า (IMPORTER)

ประเภท/เรท

ทางรถ (5-7 วัน)

ทางเรือ(10-15 วัน)

กิโล

คิว

กิโล

คิว

ทั่วไป

35

6800

20

3800

มอก./อย.

50

7500

30

5000

พิเศษ

100

12000

80

9000

มากกว่า 200kg ติดต่อแอดมิน

 

***หากต้องการนำเข้าในปริมาณเยอะ หรือน้ำหนักมากเป็นพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามเรทได้ที่LINE: @kerrycargo (มี @ นำหน้า)***